CZ | EN

Správné praxe v oboru obkládání keramikou, kamenem a sklem

Projekt vycházel z naléhavé potřeby standardizovat vybrané postupy používané při obkládání keramikou, sklem a kamenem (vč. betonových dlaždic a umělého kamene) a byl zaměřen také na zvýšení kvalifikační úrovně cílové skupiny stavebních profesí a na transparentnost a kvalitu prováděných stavebních činností. Vzorem byly zkušenosti z Rakouska, Švýcarska, Německa a USA. Došlo k vytvoření inovativních pracovních příruček vhodných pro běžnou práci, ale i pro edukativní aktivity v rámci celoživotního vzdělávání a samostudia.

 

Cílová skupina Projektu:

Široké spektrum stavebních profesí zahrnující stavební inženýry, projektanty, architekty, management staveb, znalce, řemeslníky – obkladače, žáky, studenty a učitele středních a vysokých škol stavebního směru, výrobce stavební chemie a materiálů, státní správu a také investory.

 

Inovativnost:

Spočívá v efektivním přenosu know-how z praxe a výzkumu ze Švýcarska a Rakouska (Merkblätt = Guideline) a ve využití zkušeností ze zemí mimo EU (USA – Handbook for Tile, Glass, Stone Installation). Jde o prestižní know-how, které nemá nikdo v ČR.

 

Zkušenosti:

Projektový tým má praktickou zkušenost z úspěšné realizace obdobného projektu ve SŠ Horní Bříza, kde bylo přeloženo a vydáno 260 stran z německé příručky „Handbuch für Fliesenleger – Technik“ (soubory Merblätt).

 

Udržitelnost projektu:

Publikováním příručky správné praxe a technických listů a jejich průběžnou inovací se vytváří trvalý standardizovaný systém, kterým se řídí technologické procesy, doplňují se chybějící návaznosti ČSN a EN a také mohou být podkladem pro rozhodování případných sporů.

Registrací správných praxi u Hospodářské komory ČR dochází ke vzniku všeobecně uznávaných “podnorem” jako součásti systému řízení jakosti. Vzniká také průběžný systém edukačních aktivit v rámci celoživotního vzdělávání ve spolupráci s ČKAIT. Významné je i působení v oblasti ochrany spotřebitele.